Arkkitehtitoimisto Neva Oy

Arkkitehtitoimisto Neva Oy on palkittu tamperelainen suunnittelutoimisto. Toimialaamme on arkkitehtisuunnittelu pääsuunnittelusta rakennuttaja- ja kaavoituskonsultointiin. Suunnittelukohteitamme ovat asuntokohteiden uudis- ja korjaussuunnittelu, toimisto- ja liikerakennukset, erilaiset käyttötarkoituksen muutokset sekä kaavasuunnittelu. Tarjoamme korkeatasoista arkkitehtisuunnittelua ympäri maata, päätoimialueinamme ovat pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa.

Suunnittelumme tähtää aina innovatiivisiin, aikataulusidonnaisiin, taloudellisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. Ammattilaisten joukkoamme yhdistää innostunut suhtautuminen alaan ja luja sitoutuminen tilaajan kanssa asetettuihin tavoitteisiin.

PL_LOGO_Arkkitehtitoimisto_Neva_Oy_FI_386382_web