Lempäälän keskustassa rautatieaseman vieressä tapahtuu tulevaisuudessa paljon. Asemakortteliin suunnitellaan merkittävää uudisrakentamista. Vanhat rakennukset on  korvattaan uudisrakentamisella, jonka kerrosluku vaihtelee kuudesta kahteentoista. Kaavaehdotuksen mukanaan tuoma arvioitu asukasmäärän kasvu on yli 320 asukasta.

4042 Asemakortteli

 

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat