Tammelan puistokatu 31-33 asemakaavamuutos on hyväksytty Yhdyskuntalautakunnassa 5.3.2019. Uusi asemakaava mahdollistaa tontille uuden kahdeksan kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen nykyisten v. 1972 valmistuneiden liike- ja asuinrakennuksen tilalle.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat