Tammelan puistokatu 31-33 osoitteeseen tulevan täydennysrakennushankkeen asemakaavan muutoksen kaavaehdotus on nähtävillä 13.12.2018-28.1.2019 välisen ajan Tampereen kaupungin sivuilla. Tontilta on tarkoitus purkaa vanha asuinkerrostalo ja liikesiipi ja rakentaa tilalle uusi asuinkerrostalo. Uudisrakennuksen rakennusoikeuden määräksi tulee 8.000 kem2. Kuvissa tilanne ennen ja jälkeen muutoksen.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat