Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Pappilassa sijaitsevan kohteen täydennysrakentamiskaava on asetettu nähtäville 23.2.2017 – 27.3.2017 väliseksi ajaksi. Kaava-asiakirjat löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8453

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat