Nettisivujen päivitys ja Neva Arkkitehdit aputoiminimen käyttöönotto saatiin valmiiksi.