Nettisivujen päivitys ja Neva Arkkitehdit aputoiminimen käyttöönotto saatiin valmiiksi.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat