TIETOMALLIKOORDINAATTORI
BIM tietomallinnuksen ja tietomallikoordinaattorina toiminut osaaja tietomallipohjaisten projektien suunnitteluryhmän jäseneksi. Koulutukseltasi voit olla arkkitehti, rakennusarkkitehti tai alan loppusuoralla oleva opiskelija. Tietomallinnus suori­te­taan aina uusim­malla ArchiCad -versiolla Mac-ympä­ris­tössä, joten molem­pien hallinta on tärkeää. Tietomallien törmäystarkastelussa käytämme Solibri Model Checker -ohjelmaa, joten sen osaaminen on ensiarvoista.

Lisä­tie­toja työteh­tä­vistä ja muista yksi­tyis­koh­dista voit tiedus­tella sähkö­pos­tilla: petteri.neva@neva.fi tai jukka.salonen@neva.fi.

Työha­kemus, cv ja mahdol­linen port­folio (max 10 Mb) palk­ka­toi­vei­neen pyyde­tään lähet­tä­mään sähkö­pos­titse edellä maini­tuille.

Tietosuojalause, asiakkaat Tietosuojalause, työnhakijat