Bulevardi 14

Neva Arkkitehdit on tehnyt rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta kohteesta kaavamuutoksen ja rakennushistoriallinen selvityksen sekä kohteesta on teetetty lisäksi kulttuurihistoriallinen selvitys suunnittelun pohjalle.

Kohde rakennus on valmistunut vuonna 1896 ja sen suunnitteli arkkitehti Waldemar Aspelin. Tontti sijaitsee tiiviissä Helsingin kantakaupungin kaupunkirakenteessa ja jatkaa Bulevardin arvokiinteistöjen sarjaa. Professori Aarno Ruusuvuori on suunnitellut myöhemmin rakennukseen ullakkokerroksen.

Suunnittelun erityistavoitteet

Neva Arkkitehdeillä rakennuksen suunnittelutyön lähtökohtana on ollut rakennushistoriaselvityksessä, kaavan suojelumääräyksissä sekä muussa kiinteistön inventoinnissa esille tuotujen rakennushistoriallisesti arvokkaiden rakennusosien, tilasarjojen sekä muun detaljiikan huomioiminen tehdyissä tilajaollisissa, teknisissä sekä laadullisissa ratkaisuissa.

Kohteen sijainti hienossa ympäristössä on velvoittanut suhtautumaan kohteeseen sen historiaa huomioivalla tavalla. Rakennuksen bruttoala on n. 7000 brm2. Asuntoja 6-kerroksisessa rakennuksessa on yhteensä 30 kappaletta.