Huutijärvi

Huutijärven osa-alue sijaitsee Kangasalla Pirkanmaalla. Kehitettävä alue laajentaa Kangasalan taajamaa etelään. Neva Arkkitehdit on ollut mukana Huutijärven kaavamuutoksessa, jossa muutetaan tiivistyvän nauhataajaman päätteenä sijaitseva opetustoimintojen kortteli asuin- ja
liikerakennuksia sekä palveluita sisältäviksi kortteleiksi. Alueesta on laadittu suunnitelmien pohjaksi rakennetun ympäristön selvitys. Huutijärven kaavan muuttaminen on tullut ajankohtaiseksi ammattiopiston opetuksen loputtua alueella.

Asuin- ja liikerakennuskortteli viitesuunnitelma

Neva Arkkitehdit on suunnitellut alueelle 18 500 kem2 uuden korttelin. Uudisrakentaminen luo alueelle Sahalahdentien varteen uutta, kaupunkimaista ilmettä, johon kuuluu asumista, palveluita ja liiketoimintaa.

Nykyisille kestopäällysteisille alueille suunnitelmassa on sijoitettu
julkista ulkotilaa sekä puustoa. Korttelin keskelle on sijoitettu hulevesien imeyttämiseksi allas, joka on myös viihtyisä piha-aihe.