ETSIMME UUSIA OSAAJIA HELSINGIN / TAMPEREEN TOIMISTOIHIN

Pääsuunnittelija

Etsimme arkkitehtia, joka on toiminut pääsuunnittelijana uudisrakennuskohteissa. FISE PV tai V+ pääsuunnittelupätevyys uudisrakentamisessa katsotaan eduksi. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus uudi­srakennusten ­suun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja pääsuunnittelijatehtävien hoitamisesta sekä hyvä yhteis­työ­taito viranomaistahojen ja muiden osapuolten kanssa. Pääsuunnittelijana toimit suunnitteluryhmän vetäjänä ja edustat toimistoa suunnittelu- ja työmaakokouksissa sekä viranomaisneuvotteluissa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina tietomallipohjaisesti joko uusim­malla ArchiCad- ja/tai Revit-ohjelmistolla, joten vähintään toisen hallinta on olennaista. Toimipaikkana Helsingin toimisto.

PROJEK­TIARK­KI­TEHTI

Haemme projek­tin­hal­lin­ta­tai­toisia arkkitehtia vaativiin ja monipuolisiin asuinkerrostalokoh­tei­siin. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on useamman vuoden kokemus ­asuntosuun­nit­te­lusta, koke­musta itse­näi­sestä projek­tin­hoi­dosta ja -johtamisesta. Rakennussuunnittelun FISE V tai V+ pätevyys katsotaan eduksi. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina tietomallipohjaisesti joko uusim­malla ArchiCad- ja/tai Revit-ohjelmistolla. Toimipaikkana voi olla joko Helsinki tai Tampere.

ARKKITEHTI

Haemme myös muutaman vuoden töitä tehnyttä arkkitehtia / kokenutta rakennusarkkitehtia / lähes valmista maisterivaiheen opiskelijaa toimitila­koh­tei­siin ja asuntohankkeisiin. Työteh­tä­vien edel­ly­tyk­senä on koke­mus itse­näi­sestä suunnittelutyöstä ao. hankkeissa ja hyvä yhteis­työ­taito suun­nit­te­lu­ryhmän osapuolten kanssa. Suun­nit­te­lutyö suori­te­taan aina tietomallipohjaisesti joko uusim­malla ArchiCad- ja/tai Revit-ohjelmistolla. Toimipaikkana voi olla joko Helsinki tai Tampere.

LISÄTIETOJA

Lisä­tie­toja työteh­tä­vistä ja muista yksi­tyis­koh­dista voit tiedus­tella sähkö­pos­tilla: petteri.neva@neva.fi tai jukka.salonen@neva.fi. Työha­kemus, cv ja halutessasi port­folio (max 10 Mb) palk­ka­toi­vei­neen pyyde­tään lähet­tä­mään sähkö­pos­titse osoitteeseen rekry@neva.fi.